blank

İlk Gösterim: Yeni (2015)

Yeni, Volkan Ergen‘in kurgusal-belgesel türündeki çalışmasıdır. Film, belgesel olan ile kurgusal olan arasındaki kısa yolu arşınlamak suretiyle her iki biçiminde özsel konumunu kavramaktadır.

Yeni görsel ve işitsel sanat akımları ve temsilcilerini çizgisel olmayan anlatım biçimlerine özgürlük tanıyarak, kişi zaman ve mekan kıstaslarında olabildiğince bağımsız kurgulanmasına rağmen gerçeğin mümkün olduğunca çıplak yansıtılması etiğini öncelikli benimsemiş bir üslupla yola çıkmaktadır. Büyük bir kolektifin yön tayin edeceği bu saf devinim; düş ile somutun yan yana büyük bir uyum içerisinde dans edecekleri zaman parçacıkları oluşturmak, hayal ürünü hareket ve yerleştirmeleri spiral altüst oluşlar ile hayata akıtmak hepsinden önemlisi sanatçıları şimdiye kadar hissedilmemiş derecede bağımsız görüntülemeyi arzulamaktadır.

Gösterim 17 Ekim, saat 20.00’da TAK‘ta gerçekleşecektir. Ayrıca gösterimler katılımcılara ücretsizdir.